Giới thiệu

Với mong muốn giúp cho Thuyền viên, Nhân sự liên quan cùng các Nhà tuyển dụng, các Chủ tàu, các Nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Hàng hải có được một công cụ, một cổng kết nối qua internet một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó là sứ mệnh mà trang tuyển dụng chuyên biệt Tuyenthuyenvien.com được ra đời.