Công ty Cổ phần Trần Gia

Công ty Cổ phần Trần Gia

  • 14A4, Lô 6B, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  • Verified

  • www.trangia.com.vn

  • phuong.tran@trangia.com.vn

  • 0225 3569323

Giới thiệu: